Psychosomatické ochorenia

Regulovanie emocii
Regulovať emócie neznamená vytesňovať ich

V poriadku samozrejme nie je ani opačný extrém, kedy sa necháme svojimi emóciami úplne ovládať, podľahneme im a riadime sa iba svojimi popudmi bez toho, aby sme do kontroly správania zapojili zdravý rozum. Môže to viesť k tomu, že uprostred vážneho rozhovoru vyhŕkneme do smiechu...

Milí klienti a záujemcovia o psychoterapiu.
Aktuálne z dôvodu čerpania materskej dovolenky neprijímam nových klientov. Ďakujem za pochopenie.