MONIKA REITŠPÍS


,,Ak odstránime z cesty prekážky, jedinec sa vyvinie v zrelého,
plne realizovaného dospelého človeka rovnako prirodzene,
ako zo žaluďu vyrastie dub.”

 


Karen Horney

KONTAKTUJTE MA

ČO PONÚKAM

Odborné poradenstvo založené na rešpekte, porozumení a dôvere.

Poskytujem individuálnu a párovú psychoterapiu vedenú v integratívnom štýle. Môžem Vám pomôcť vtedy, ak ste sami odhodlaní začať na sebe pracovať a niečo vo svojom živote zmeniť. V prípade záujmu poskytujem tiež klinicko-psychologické vyšetrenie a následné spracovanie nálezu.

Psychoterapia je účinná pri zvládaní komplikovaných životných situácií a kríz, vzťahových problémoch, tiež pri psychosomatických ochoreniach, poruchách nálady, úzkostných poruchách, fóbiách či poruchách osobnosti. Niekto do psychoterapie vstúpi kvôli tomu, aby sám seba lepšie spoznal a venoval sa sebarozvoju.

Psychoterapia, ktorú ponúkam, sa dá označiť ako integratívna. Za najdôležitejší prostriedok zmeny považujem terapeutický vzťah – teda vzťah medzi klientom a terapeutom. Pri práci na žiadúcej zmene využívam techniky a postupy, ktorých účinnosť bola potvrdená aj výskumne.

KTO SOM

Volám sa Monika Reitšpís a som klinická psychologička a psychoterapeutka. Štúdium jednoodborovej psychológie som absolvovala na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

 

V doterajšej praxi som získala skúsenosti predovšetkým s dospelými klientmi v rôznych záťažových situáciách a s rôznymi psychickými ochoreniami. V súčasnej dobe pôsobím predovšetkým v oblasti klinickej psychológie a vediem súkromnú prax v Žiline.

 

V rokoch 2010 – 2015 som absolvovala dlhodobý integratívny psychoterapeutický výcvik. Po skončení školy som začala pracovať ako psychologička na Psychiatrickom oddelení FNsP Žilina.

 

V terapii nebudem vystupovať ako Váš vedúci či školiteľ a nebudem Vám dávať rady. O terapeutovi a klientovi premýšľam skôr ako o spolucestujúcich na dlhej namáhavej ceste, ktorí spolu zdieľajú svoje pocity a myšlienky. Zameriam sa na vytvorenie bezpečného prostredia, v ktorom o nich budete môcť bez zábran rozprávať. O tom, aké prostriedky zmeny budeme na tejto ceste využívať, rozhodneme spoločne.

Mgr. Monika Reitšpís

klinická psychologička, psychoterapeutka
Môj životopis

Bc. & Mgr. Monika Reitšpís

Vzdelanie

2006- 2012

Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne
Odbor: Psychológia
(titul Mgr.)

2008- 2011

Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne
Obor: Teórie a dejiny filmu a audiovizuálnej kultúry
(titul Bc.)

2010 – 2011

Filozofická fakulta Univerzity Zürich, Švajčiarsko
Obory: Psychológia a Filmová veda

2001- 2005

Gymnázium Veľká okružná v Žiline

Iné psychologické vzdelanie

2012 – 2015

Špecializačné štúdium o odbore Klinická psychológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite

Prax

Február 2012 – Apríl 2019

Psychiatrické oddelenie FNsP Žilina
Pozícia: klinický psychológ, psychoterapeut

Jún 2014 – súčasnosť

Súkromná psychologická poradňa

September 2016 – súčasnosť

OZ Slovenská spoločnosť pre integráciu v psychoterapii
Pozícia: spoluzakladateľka

September 2019 – august 2020

Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné

Pozícia: Školský psychológ

Dlhodobý psychoterapeutický výcvik

2010 – 2015

Výcvik integrace v psychoterapii, organizuje Společnost pro integraci v psychoterapii, dotácia 1000 hodín, výcvik je akreditovaný pre zdravotníctvo Českou psychoterapeutickou spoločnosťou a Európskou psychoterapeutickou asociáciou (European Association for Integrative Psychotherapy)

Strednodobé výcviky a kurzy

Kurz kompletnej krízovej intervencie, usporiadateľ: Občianske združenie D (Liberec), dotácia 158 hodín, ukončenie: marec 2010

Vzdelávanie v párovom poradenstve – Modul 1, usporiadateľ: Bratislava Counseling Center – Manželská a predmanželská poradňa, dotácia 60 hodín, ukončenie: máj 2018

Základný kurz v Rorschachovej metóde, usporiadateľ: Psycho Diatera (kurz vedený PhDr. Igorom Obuchom a PhDr. Antonom Polákom), dotácia 135 hodín, ukončenie: marec 2018

Mentalization-Based Treatment: Basic Training
Usporiadateľ: Anna Freud National Centre for Children and Families, London, UK, kurz viedol: Anthony Bateman, ukončenie: jún 2019

Výcvik v psychotraumatológii a EMDR, usporiadateľ: Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR (akreditácia EMDR Europe), ukončenie: január 2020

Výcvik v detskej a adolescentnej hlbinnej psychoterapii pod vedením MUDr. Petra Pötheho, usporiadateľ: Port centrum hlbinnej psychológie, ukončenie: jún 2020

Prebiehajúce vzdelávanie

Výcvik v supervízii, usporiadateľ: Coachingplus, predpokladané ukončenie: 2022

Kratšie výcviky, kurzy, workshopy a konferencie

• 9th Conference of the European Association for Integrative Psychotherapy „Roots and Gifts of Integrative Psychotherapy“
• Cesta k zmysluplnému životu – pohľad existenciálnej analýzy
• Pomáhajúci vzťah – prenos a protiprenos
• XXXI. Česko-slovenská psychoterapeutická konferencia
• Sny v psychoterapii – prístup Integrovanej psychoterapie/Knobloch
• III. Medzinárodná arteterapeutická konferencia – od múzy k psyché
• „ANIMA – MOTUS“ – možnosti práce s telom v psychoterapii
• Práca s rodinnou doskou
• XXX. Česko-slovenská psychoterapeutická konferencia
• Psychotraumatológia – Attachment – Psychoterapia
• Úvod do Hand testu – Wagnerovské signatúry
• Test stromu
… a ďalšie

 

PRVÉ STRETNUTIE

Terapeuta nenavštevujeme každý deň, možno ste sa aj Vy v situácii, kedy ho potrebujete, ocitli po prvý krát. Ponúkam Vám preto stručný popis toho, čo môžete očakávať od nášho prvého stretnutia:

 

Pri úvodnom stretnutí sa Vás opýtam, s čím prichádzate, ako by ste mi mohli opísať, na čom chcete v terapii pracovať. Budem sa snažiť vytvoriť si čo najpresnejší obraz Vášho aktuálneho stavu a tiež toho, čo na ňom chcete zmeniť. To nám neskôr pomôže pri plánovaní spoločnej terapeutickej cesty.

 

Vysvetlím Vám tiež, ako pracujem, v čom terapia spočíva. Keďže terapiu vždy šijem na mieru každému klientovi, o spôsobe práce budeme rozhodovať spoločne. Rada zodpoviem Vaše prípadné otázky týkajúce sa terapie a terapeutických postupov (rozhovor, kresba, práca so snami, práca so symbolmi, rituály…).

Pri prvom stretnutí sa dohodneme na formálnych podmienkach spolupráce – predbežnom počte konzultácií, ich časovom rozložení a forme platby.

 

Ak by jeden z nás na konci prvého či niekoľkých prvých stretnutí cítil, že spolu nemôžeme z akýchkoľvek dôvodov efektívne pracovať, pokúsim sa Vám aspoň poradiť odborníka, na ktorého by ste sa mohli obrátiť. Už od prvého stretnutia sa budem snažiť ‚ušiť‘ Vám terapiu na mieru.

 

Veľká väčšina ľudí, ktorí sa zapoja do terapie, z nej má úžitok. Nie je to však vždy ľahká cesta, niekedy Vám bude pripadať vyčerpávajúca. Ak sa však na ňu podujmete, budem sa Vám na tejto ceste snažiť porozumieť a podporiť Vás.

KONTAKT

Republiky 30, Žilina, Slovensko

+421 902 204 085

IČO: 47798343

info@psychologzilina.sk

NÁJDITE MA NA MAPE

Ak sa potrebujete dôverne porozprávať o Vašich problémoch, rada sa s Vami stretnem

Individuálna psychoterapia (50 min.): 40€

Párová psychoterapia (90 min.) : 80€

Individuálna konzultácia cez Skype (50min.): 40€

Psychologické vyšetrenie: 40€/1h

IČO: 47 798 343

Služby sú poskytované na priamu platbu

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Predmet

  Vaša správa

  Milí klienti a záujemcovia o psychoterapiu.
  Aktuálne z dôvodu čerpania materskej dovolenky neprijímam nových klientov. Ďakujem za pochopenie.